Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.12.2017 zmarł w wieku 88 lat
śp.
Ryszard Chodorowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 03.01.2018 o godz. 12.30 na Cmentarzu pw. św. Wincentego przy ul. Smutnej 9 w Łodzi (Doły).

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina