W dniu 27.02.2018 zmarł przeżywszy 50 lat
śp.
Radosław Gołubienko
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 05.03.2018 o godz. 13.15 na Cmentarzu pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina