Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.11.2017 r. zmarł w wieku 83 lat
śp.
Mieczysław Kostecki
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 15.11.2017 o godz. 14.00 w kościele pw. św. Józefa przy ul. Farnej 12 w Łodzi. Po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz parafialny.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina