Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.04.2023 zmarł w wieku 29 lat
śp.
Michał Wolnicki
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 29.05.2023 o godzinie 13:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych ul. Zakładowa 4
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina