Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.09.2023 zmarła w wieku 85 lat
śp.
Marianna Turlejska
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 25.09.2023 o godzinie 11:10 na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" przy ulicy Przybyszewskiego 325 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina