W dniu 21.01.2019 zmarł przeżywszy 61 lat
śp.
Marek Kurkowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 25.01.2019 o godz. 11.50 na Cmentarzu pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 (Zarzew) w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina