Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.03.2023 zmarł w wieku 67 lat
śp.
Marek Kazimierski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 23.03.2023 o godzinie 13:50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
Pogrążona w smutku Rodzina