Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.03.2023 zmarł w wieku 89 lat
śp.
Lucjan Lubczyński
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 30.03.2023 o godzinie 13:10 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina