Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.05.2023 zmarła w wieku 72 lat
śp.
Ukochana Mama i Babcia
Lonia Bogucka
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 02.06.2023 o godzinie 13:00 na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" przy ulicy Przybyszewskiego 325 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina