W dniu 31.07.2018 zmarł przeżywszy 86 lat
śp.
Leszek Ambrożek
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 07.08.2018 o godz. 12.30 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi - Zarzew.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina