Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.05.2023 zmarła w wieku 69 lat
śp.
Krystyna Kobędza
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 31.05.2023 o godzinie 11:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego (Mania) przy ulicy Solec 11 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina