Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 01.02.2022 zmarł w wieku 88 lat
śp.
Józef Kwiatkowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 25.02.2022 o godzinie 12:45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego (Mania) przy ulicy Solec 11 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina