Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.11.2023 zmarł w wieku 88 lat
śp.
Józef Bartłomiejczyk
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 21.11.2023 o godzinie 11:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Wojciecha przy ulicy Kurczaki 81 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina