W dniu 06.08.2018 zmarł przeżywszy 71 lat
śp.
Janusz Zawadzki
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 14.08.2018 o godz. 12.30 w kaplicy Cmentarza ewangelicko - augsburskiego z wyprowadzeniem na część prawosławną przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina