Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.11.2023 zmarł w wieku 54 lat
Janusz Oderski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 23.11.2023 o godzinie 12:45 na Cmentarzu Zielonoświątkowców - DOŁY przy ulicy Smutnej 12 w Łodzi
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina