Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.05.2022 zmarła w wieku 85 lat
śp.
Janina Trawczyńska
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13.05.2022 o godzinie 12:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina