Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.01.2022 zmarł, w wieku 64 lat
śp.
Jan Uryszek
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 03.02.2022 o godzinie 13:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Narodzenia NMP przy ulicy Łaskiej 61 w Konstantynowie Łódzkim
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina