Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.09.2022 zmarł w wieku 93 lat
śp.
Jan Michalski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 14.09.2022 o godzinie 12:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina