W dniu 14.08.2018 zmarł przeżywszy 60 lat
śp.
Jan Łęczycki
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 18.08.2018 o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Białynnie.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Rodzice, Rodzeństwo z Rodzinami