W dniu 11.03.2018 zmarł przeżywszy 66 lat
śp.
Jan Kawczyński
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 16.03.2018 o godz. 13.00 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Okólnej 185 w Łagiewnikach.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina