Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.03.2022 zmarła w wieku 75 lat
śp.
Jadwiga Kamińska
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 28.03.2022 o godzinie 10:30 na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" przy ulicy Przybyszewskiego 325 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina