Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.12.2017 r. zmarł w wieku 84 lat
śp.
Henryk Stelcer
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 05 stycznia br (piątek) o godz. 12.45 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina