Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.07.2018 r. zmarł w wieku 93 lat
śp.
Henryk Palka
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 24 sierpnia br (piątek) o godz. 13.50 na Cmentarzu pw. św. Anny "Zarzew" przy ul. Lodowej w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina