W dniu 08.07.2018 zmarł przeżywszy 83 lata
śp.
Henryk Augustyniak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12.07.2018 o godz. 11.30 na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina