Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.05.2022 zmarła w wieku 64 lat
śp.
Hanna Krawczyk
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13.05.2022 o godzinie 12:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych ul. Zakładowa 4
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina