W dniu 06.01.2019 zmarł przeżywszy 72 lata
śp.
Franciszek Zbigniew Młynarski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Muzyk, waltornista

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 11.01.2019 o godz. 13.15 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowa 39 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina