W dniu 01.11.2018 zmarł przeżywszy 94 lata
śp.
Edward Łacwik
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 07.11.2018 o godz. 13.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi przy ul. Retkińskiej 127. Po mszy odprowadzenie na Cmentarz parafialny.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina