W dniu 15.09.2018 zmarła przeżywszy 84 lata
śp.
Danuta Kamińska
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 20.09.2018 o godz. 13.10 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi - Zarzew.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina