Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.05.2022 zmarł w wieku 82 lat
śp.
Czesław Kozłowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 31.05.2022 o godzinie 14:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Wincentego - DOŁY przy ulicy Smutnej 6 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina