Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.02.2019 r. zmarł w wieku 77 lat
śp.
Bogdan Pruski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 20 lutego br (środa) o godz. 12.30 w kościele pw. św. Józefa przy ul. Farnej 12 w Łodzi, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz parafialny przy ul. Mierzejowej 1.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina