W dniu 29.04.2018 zmarł przeżywszy 62 lata
śp.
Bogdan Czerski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 07.05.2018 (poniedziałek) o godz. 12.45 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 (Mania) w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina