Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2018 roku odeszła nasza Mama i Babcia
śp.
Barbara Skrzydlewska z d. Mielczarek
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
pedagog, długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejowie, harcmistrzyni, była komendant Hufca ZHP Łódź-Powiat.

Pogrzeb odbędzie się 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12.30 na Cmentarzu pw. św. Anny w Łodzi, ul. Lodowa 78 (Zarzew).

Córka Katarzyna z Rodziną,
Syn Marek z Rodziną