W dniu 09.12.2018 zmarł przeżywszy 66 lat
śp.
Andrzej Gniotek
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 18.12.2018 o godz. 10.50 na Cmentarzu pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina