Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2019 zmarła w wieku 86 lat
śp.
Adamina Halina Mazur
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 24.01.2019 o godz. 12.45 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina