W dniu 23.11.2018 zmarł przeżywszy 76 lat
śp.
Adam Zarychta
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 28.11.2018 (środa) o godz. 12.30 na Cmentarzu zielonoświątkowym przy ul. Smutnej (Doły) w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina